/userdocs/products/205po-v_1_lb.jpg
205po-v_1_lb.jpg 205po-v_2_lb.jpg 205po-v_3_lb.jpg 205po-v_4_lb.jpg

BANJO 2" PUMP ONLY VITON W/5 VANE IMPELLER

  • Item #: 205PO-V
  • Mfg #: 205PO-V
  • $289.84

Product Description

2IN PUMP ONLY VITON W/5 VANE IMPELLER

Product Specs

  • Drive TypeGas Engine
  • GPM160
  • Inlet2" FPT
  • MaterialPoly - Viton Seals
  • Outlet2" FPT
  • Product TypeLess Engine